VITATREE KIDNEY TONIC ( Viên bổ thận )

1.160.000

VITATREE KIDNEY TONIC

( Viên Bổ Thận)

là công thức phối hợp hoàn hảo các dược liệu quý bậc nhất: Đông trùng hạ thảo, Ngũ vị tử, cỏ Đuôi ngựa, Bách, Tầm ma.

VITATREE KIDNEY TONIC
VITATREE KIDNEY TONIC ( Viên bổ thận )

1.160.000