Viên uống nghệ 3 mùa Okinawa Orihiro 420 viên

670.000

Viên uống nghệ 3 mùa Okinawa Orihiro 420 viên có chứa tinh chất của 3 loại nghệ của Okinawa là nghệ mùa thu Ukon, nghệ tây Salisbury của mùa xuân và nghệ tím của mùa hè

Viên uống nghệ 3 mùa Okinawa Orihiro 420 viên
Viên uống nghệ 3 mùa Okinawa Orihiro 420 viên

670.000