Máy Đo Huyết Áp Điện Tử

850.000

Máy Đo Huyết Áp Điện Tử omron là dòng máy đo huyết áp tại vị trí bắp tay, hội đủ yếu tố: Chính xác – Đơn giản – Dễ dùng – Giá bình dân

Kết quả đo của máy bao gồm chỉ số huyết áp tối đa, chỉ số huyết áp tối thiểu và nhịp tim/phút.

 

Máy Đo Huyết Áp omron
Máy Đo Huyết Áp Điện Tử

850.000